SIEDZIBA / MAIN OFFICE:

Poland
01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 204
Tel/Fax: +48 22 6696242
e-mail: main@farecla.pl, sprzedaz@farecla.pl


ODDZIAŁ POŁUDNIE / SOUTH DEPARTMENT

42-500 Będzin, ul. Brzozowicka 47
Tel/Fax: +48 32 761 70 89
e-mail: bedzin@farecla.pl